Rottebekæmpelse i Slagelse

Hvis du har problemer med rotter derhjemme eller på arbejdspladsen, så kan vi hjælpe!

Vi kører i Slagelse, Kalundborg og resten af Danmark.

Hvorfor rottebekæmpelse?

Der er to væsentlige årsager til, hvorfor det er en rigtig god ide at få gjort bugt med rotten. For det første er dyret en alvorlig smittespreder af mere end 55 sygdomme, hvor den værste pt. er ”Leptospirose” (Weils Syge). Også Salmonella og Roskildesyge bæres af rotten, og det er umuligt at sige, hvor mange årlige tilfælde af sygdommene, som skyldes rotter.

Smitten sker via det urinspor, som rotten altid usynligt afsætter, og via dens afføring og bid. Et rottebid er dybt, meget alvorligt og kræver lægebehandling og vaccination med antibiotika og mod stivkrampe.

Rotten er også skadevolder i millionklassen. Den destruerer kloak- og afløbssystemer, underminerer store områder under asfalt, fliser og bygninger, gennemgnaver installationer – herunder stærkstrømskabler, antenne- og IT-kabler – og den graver lange gange og anlægger sine reder i isoleringen under gulve, i murer og på lofter.

40 411 412

Hvor kommer rotterne fra?

I kloakerede områder lever langt størstedelen af rotterne nede i rørsystemet. Her er der ingen fjender, og der er masser af vand og mad.

Rotten foretrækker kornprodukter, men den kan leve af alt fra sækkelærred og stearinlys til menneskelige restprodukter og oksemørbrad med bearnaise sovs. Den mangler dog ofte tørre redepladser, medmindre der er u-afproppede og ubenyttede afløbsrør. Den gnaver sig derfor ud af afløbsrørene og ind i bygningen, hvor den føder sine 6-12 unger i isoleringen under gulvet, i murene eller på loftet.

Man opdager det ofte først, når ungerne er så store, at de går på opdagelse i og omkring ejendommen. Det medfører som regel, at der er gnavet hul i sækken med hunde- eller kattemad, der er tydeligt indbrud i skraldespanden under køkkenvasken, og det stykke toastbrød man lige havde smurt, da telefonen ringede, er på mystisk vis forsvundet.

I ikke-kloakerede områder bor rotterne altid der, hvor der er adgang til vand og mad. Det er oftest ejendomme med husdyrhold (hønsegårde, dueslag, ko-, svine- og hestestalde). Rotten kan lugte korn og dyrefoder på meget lang afstand.

Med andre ord: Er der adgang til vand, mad og gode redepladser, så er risikoen for at få rotter meget stor.

Kan jeg undgå et rotteangreb?

Nej, man kan næppe hindre en strejfende overfladerotte i at kigge forbi, medmindre man pakker alt ind i rustfrit stål. Men man kan gøre det rigtig svært og uinteressant for rotterne at tage ophold på ejendommen.

Rottebekendtgørelsen skriver: “§ 3. Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder brønde og stikledninger således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt.”

rottebekæmpelse i slagelse og kalundborg

 

Det er vanskeligt selv at vurdere, hvad der skal gøres, hvis man ikke har et indgående kendskab til rotten og dens levevis og til bygningskonstruktioner. Det er i langt de fleste tilfælde hurtigere, meget mere sikkert og noget billigere at kontakte Rottefængeren ApS. På den måde sikres du, at I får lavet en professionel gennemgang af bygning og afløbssystem og I får en professionel rottesikring fra starten.

Må jeg selv bekæmpe rotterne?

Ja, det må man godt, men det fritager dig ikke for pligten til at anmelde rotter og spor efter rotter til kommunen, som skal deltage i bekæmpelsen. Man kan frit bekæmpe
rotterne med smækfælder, elektroniske fælder og levendefangende fælder. Det er ikke tilladt at bekæmpe med gift. Dette er forbeholdt autoriserede rottebekæmpere.

Rottefælder

Pas på ved opstilling af smækfælder. De tager også fugle, og de kan skade pindsvin og andre dyr alvorligt, når de opstilles udendørs. Indendørs kan det gå alvorligt ud over børnefingre, hundesnuder og kattepoter.

Ved brug af levendefangende fælder (burfælder) skal disse tilses mindst én gang i døgnet. De fangede rotter skal aflives hurtigt og korrekt eksempelvis med specielle CO2-aflivningskasser (bruges til bl.a. mink) eller ved skydning. Rotterne må ikke druknes eller lukkes ud et andet sted.

Hvis du skal have hjælp til rottebekæmpelse i Slagelse, Kalundborg og omegn, så er det nemmest og mest effektivt, hvis du bliver vejledt af en autoriseret rottebekæmper.

Hvad er mine pligter, når jeg får et rotteangreb?

Oplever du at blive angrebet af rotter, så er det vigtigt, du husker at anmelde det til kommunen, eller til den autoriserede rottebekæmper, som din kommune har indgået aftale med. Du kan finde oplysninger på din kommunes hjemmeside.

Man betaler til rottebekæmpelse via ejendomsskatten, så kommunen skal udføre rottebekæmpelsen effektivt uden yderligere vederlag.

Kommunalbestyrelsen skal senest 8 dage efter at have modtaget anmeldelse om forekomst af rotter foretage tilsynsbesøg. I tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarevirksomheder skal tilsynsbesøg foretages uden ugrundet ophold.

Uden for kommunens åbningstid kan man, hvis man selv betaler, kontakte en privat autoriseret rottebekæmper.

KONTAKT OS